Vergoeding

Vergoeding specialistische GGZ

Focus GGZ biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg. Je kunt het vergelijken met medische zorg: als je een ernstige knieblessure hebt, wordt je door bijv. je huisarts doorverwezen naar een specialist op dat gebied, een orthopeed. In de geestelijke gezondheidszorg werkt dat hetzelfde. Als je psychische klachten hebt van een bepaald niveau, wordt je doorverwezen naar de specialistische GGZ. Dit betekent dat je een verwijsbrief nodig hebt van je huisarts om onze behandeling vergoed te krijgen door je zorgverzekeraar. Deze moeten wij voor de intake binnen hebben. Heb je namelijk geen verwijsbrief, dan kan de intake niet doorgaan.

Heb je mildere klachten en wil je wel graag met een professional praten of wil je niet eerst langs je huisarts? Dan bieden wij ook de mogelijkheid om de behandeling zelf te betalen. Daarover hieronder meer.

Wegblijftarief

Indien de afspraak van de intake onverhoopt niet door kan gaan vragen we je om de afspraak minimaal 24 uur (werkdag) van tevoren of op vrijdag voor 12:30 als het gaat om een afspraak op maandag af te zeggen, dit is kosteloos. Bij binnen 24 uur afzeggen wordt een wegblijftarief van € 90,- doorberekend. Voor overige afspraken, zoals een individueel gesprek en/of een telefonisch/skype gesprek wordt een wegblijftarief van € 50,- doorberekend. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden.

Geen eigen bijdrage bij Focus GGZ

Geestelijke gezondheidszorg wordt altijd vergoed vanuit het basis pakket, dus je krijgt hoe dan ook je behandeling vergoed. De nota voor de ontvangen zorg krijg je altijd op het moment dat je dossier wordt afgesloten. Dit kan na de intake zijn, als blijkt dat wij geen passend hulpaanbod hebben of je ergens anders in zorg wilt. Of op het moment dat de behandeling is afgerond.

 

Overeenkomst met jouw zorgverzekeraar:

Op het moment dat wij een overeenkomst hebben met je zorgverzekeraar, dan hoe je niets te doen: wij declareren rechtstreeks aan je zorgverzekeraar. Je ontvangt na afronding een betalingsspecificatie.

 

Overeenkomst met jouw zorgverzekeraar:

Hebben wij geen overeenkomst met jouw zorgverzekeraar, dan krijgen wij een lager tarief uitgekeerd, dan op de nota vermeld staat. Omdat wij onze zorg laagdrempelig willen houden voor iedereen, verhalen wij het verschil tussen de hoogte van de nota en het uitgekeerde bedrag, niet op jou. Je ontvangt van ons je nota. Deze dien je vervolgens in bij je zorgverzekeraar. Zij laten je weten wat het bedrag is dat ze aan je gaan overmaken. Dit is het bedrag dat je aan ons overmaakt. Zodra je het uitgekeerde bedrag aan ons hebt overgemaakt, krijg je van ons een creditnota voor het verschil. Volg hiervoor de volgende stappen.

Betalen van nota:

  • Zodra jij het bedrag uitgekeerd hebt gekregen van je zorgverzekeraar, gebruik je dit bedrag om de nota te betalen
  • Om ons te laten zien dat de hoogte van het door jou aan ons betaalde bedrag overeenkomt met hetgeen je van de zorgverzekeraar hebt ontvangen, stuur je ons de betalingsspecificatie van je zorgverzekeraar naar: vergoeding@focusggz.nl
  • Nadat wij deze hebben ontvangen en gecontroleerd, ontvang je van ons een creditnota voor het resterende bedrag

Wettelijk eigen risico:
De hoogte van het wettelijk eigen risico, hetgeen de verzekerde met de zorgverzekeraar is overeengekomen, is altijd voor eigen rekening. Ook als je na intake afziet van verdere behandeling. De zorgverzekeraar kan deze gespecificeerd declareren onder het wettelijk eigen risico.

Je intake en behandeling wordt door je zorgverzekeraar verrekend met je openstaande eigen risico. Het wettelijk eigen risico op de zorgverzekering wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. Dit is het verplichte minimale bedrag dat door je zorgverzekeraar gerekend wordt over alle gebruikte zorg in een kalenderjaar. Voor 2020 is dat € 385,-.

Je eigen risico moet je dus altijd betalen als je zorg geniet in Nederland en staat volledig los van de zorg die wij leveren. Dus of je nou bij ons of ergens anders in behandeling gaat of een andere vorm van zorg krijgt, dit bedrag ben je altijd kwijt. Vanuit Focus GGZ komen er echter geen bijkomende kosten meer bij.

Dit betekent het volgende:

  • Als je zorgverzekeraar bedrag X heeft overgemaakt, maar je zelf nog €385,- euro eigen risico moet betalen. Dan dien je aan ons bedrag X + €385,- euro over te maken.
  • Alleen bedrag X aan ons overmaken is dan niet voldoende.
  • Wij kunnen de creditnota pas sturen op het moment dat het bedrag dat is uitgekeerd door je zorgverzekeraar + het eigen risico aan ons is overgemaakt.

De hoogte van de nota is op basis van de door de Nederlandse Zorg autoriteit vastgestelde tarieven. Klik hier voor het document waarin alle vastgestelde tarieven voor 2020 staan vermeld.

Zelf betalen

Soms kun je vastlopen op bepaalde levensgebieden en heb je behoefte om hierover te praten met een professional. Als je klachten echter te mild zijn om een diagnose te stellen van een DSM stoornis, dan wordt deze psychologische hulp niet vergoed door de zorgverzekeraar. Toch kun je dan ook gewoon bij ons terecht voor een traject dat passend is bij jouw hulpvraag. De kosten van de gesprekken komen dan voor eigen rekening.

Tarief: € 95 per uur

(Zorg is vrijgesteld van BTW)

Ook als je zwaardere klachten hebt, maar niet wilt dat je zorgverzekeraar of huisarts op de hoogte is van je behandeling, kun je kiezen voor een traject waar je zelf voor betaalt.