Vergoeding

Vergoeding specialistische GGZ

Over vergoedingen in de GGZ is altijd veel te doen. Hebben wij een contract met je zorgverzekeraar, dan krijgen wij 100% van het tarief dat is bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Hebben wij geen contract, dan krijgen wij slechts een deel hiervan (ca. 65%). Veel organisaties vragen hun cliënten het deel dat niet uit betaald wordt door de zorgverzekeraar, zelf aan te vullen met een eigen bijdrage.

Omdat wij weten dat de drempel om hulp te zoeken en aanvaarden voor veel mensen hoog is, willen wij die drempel wegnemen door onze zorg altijd zonder eigen bijdrage aan te bieden.

Eigen risico

Je intake en behandeling wordt door je zorgverzekeraar verrekend met je openstaande eigen risico. Het wettelijk eigen risico op de zorgverzekering wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. Dit is het verplichte minimale bedrag dat door je zorgverzekeraar gerekend wordt over alle gebruikte zorg in een kalenderjaar. Voor 2019 is dat 385,-.

Je eigen risico moet je dus altijd betalen en staat volledig los van de zorg die wij leveren.

Vergoedingen

Focus GGZ biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg. Je kunt het vergelijken met medische zorg: als je een ernstige knieblessure hebt, wordt je door bijv. je huisarts doorverwezen naar een specialist op dat gebied, een orthopeed. In de geestelijke gezondheidszorg werkt dat hetzelfde. Als je psychische klachten hebt van een bepaald niveau, wordt je doorverwezen naar de specialistische GGZ. Dit betekent dat je een verwijsbrief nodig hebt van je huisarts om onze behandeling vergoed te krijgen door je zorgverzekeraar. Hieronder leggen wij helemaal uit hoe dit in de praktijk werkt.

Heb je mildere klachten en wil je wel graag met een professional praten of wil je niet eerst langs je huisarts? Dan bieden wij ook de mogelijkheid om de behandeling zelf te betalen.

De rekening

Op het moment dat wij een overeenkomst hebben met je zorgverzekeraar, dan hoe je niets te doen: wij declareren rechtstreeks aan je zorgverzekeraar. Je ontvangt na afronding een betalingsspecificatie.

Hebben wij geen overeenkomst met jouw zorgverzekeraar, dan sturen wij jou de nota per mail toe. Geestelijke gezondheidszorg wordt altijd vergoed vanuit het basis pakket, dus je krijgt hoe dan ook je behandeling vergoed. Omdat wij onze zorg laagdrempelig willen houden voor iedereen, verhalen wij het verschil tussen de hoogte van de nota en het uitgekeerde bedrag, niet op jou. Zodra je het uitgekeerde bedrag aan ons hebt overgemaakt, krijg je van ons een creditnota voor het verschil.

Heb je vragen over de nota of andere vragen over de vergoeding. Bel ons op ons algemene nummer of mail vergoeding@focusggz.nl.

Zelf betalen

Soms kun je vastlopen op bepaalde levensgebieden en heb je behoefte om hierover te praten met een professional. Als je klachten echter te mild zijn om een diagnose te stellen van een DSM stoornis, dan wordt deze psychologische hulp niet vergoed door de zorgverzekeraar. Toch kun je dan ook gewoon bij ons terecht voor een traject dat passend is bij jouw hulpvraag. De kosten van de gesprekken komen dan voor eigen rekening.

Tarief: € 95 per uur

(Zorg is vrijgesteld van BTW)

Ook als je zwaardere klachten hebt, maar niet wilt dat je zorgverzekeraar of huisarts op de hoogte is van je behandeling, kun je kiezen voor een traject waar je zelf voor betaalt.