Vergoeding

Vergoedingen

Focus GGZ biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg. Je kunt het vergelijken met medische zorg: als je een ernstige knieblessure hebt, wordt je door bijv. je huisarts doorverwezen naar een specialist op dat gebied, een orthopeed. In de geestelijke gezondheidszorg werkt dat hetzelfde. Als je psychische klachten hebt van een bepaald niveau, wordt je doorverwezen naar de specialistische GGZ. Dit betekent dat je een verwijsbrief nodig hebt van je huisarts om onze behandeling vergoed te krijgen door je zorgverzekeraar. Hieronder leggen wij helemaal uit hoe dit in de praktijk werkt.

Heb je mildere klachten en wil je wel graag met een professional praten of wil je niet eerst langs je huisarts? Dan bieden wij ook de mogelijkheid om de behandeling zelf te betalen.

Vergoeding specialistische GGZ

Over vergoedingen in de GGZ is altijd veel te doen. Hebben wij een contract met je zorgverzekeraar, dan krijgen wij 100% van het tarief dat is bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Hebben wij geen contract, dan krijgen wij slechts een deel hiervan (ca. 65%). Veel organisaties vragen hun cliënten het deel dat niet uit betaald wordt door de zorgverzekeraar, zelf aan te vullen met een eigen bijdrage.

Omdat wij weten dat de drempel om hulp te zoeken en aanvaarden voor veel mensen hoog is, willen wij die drempel wegnemen door onze zorg altijd zonder eigen bijdrage aan te bieden.

Zelf betalen

Soms kun je vastlopen op bepaalde levensgebieden en heb je behoefte om hierover te praten met een professional. Als je klachten echter te mild zijn om een diagnose te stellen van een DSM stoornis, dan wordt deze psychologische hulp niet vergoed door de zorgverzekeraar. Toch kun je dan ook gewoon bij ons terecht voor een traject dat passend is bij jouw hulpvraag. De kosten van de gesprekken komen dan voor eigen rekening.

Tarief: € 95 per uur

(Zorg is vrijgesteld van BTW)

Ook als je zwaardere klachten hebt, maar niet wilt dat je zorgverzekeraar of huisarts op de hoogte is van je behandeling, kun je kiezen voor een traject waar je zelf voor betaalt.

Eigen risico

Je intake en behandeling wordt door je zorgverzekeraar verrekend met je openstaande eigen risico. Het wettelijk eigen risico op de zorgverzekering wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. Dit is het verplichte minimale bedrag dat door je zorgverzekeraar gerekend wordt over alle gebruikte zorg in een kalenderjaar. Voor 2019 is dat 385,-.

Je eigen risico moet je dus altijd betalen en staat volledig los van de zorg die wij leveren.

De rekening

 

Wij zijn liever met jou bezig dan met de financiële administratie. Daarom werken we samen met Famed. Na je behandeling bij ons, sluiten wij je dossier. De declaratie wordt dan opgepakt door Famed. Als wij een contract hebben met jouw zorgverzekeraar, dan stuur Famed de declaratie direct aan jouw zorgverzekeraar. Jij hoeft dan dus niets te doen. Hebben wij geen contract met jouw zorgverzekeraar, dan ontvang je de factuur van Famed zelf. Deze dien je in bij je zorgverzekeraar. Het uitbetaalde bedrag is afhankelijk van je polis. Daarmee kun je de rekening van Famed voldoen.

Meer info over hoe je de rekening betaalt? Bekijk onderstaande animatie of lees onderstaande teksten.

 

VRAGEN OVER UW REKENING

Heeft u vragen over uw nota? Neem dan contact op met Fa-med. Neem ook contact op indien u, om welke reden dan ook, niet in staat bent om uw nota op tijd te betalen. U kunt Fa-med telefonisch bereiken via telefoonnummer 0900-0885.

 

NOTAVANFAMED.NL

Meld u aan op notavanfamed.nl en koppel vervolgens uw debiteurnummer aan uw account. Het debiteurnummer staat vermeld in de rechterbovenhoek op uw nota. Via notavanfamed.nl kunt u veel zaken rond uw nota zelf regelen, zoals uitstel van betaling aanvragen, een betalingsregeling treffen of uw adresgegevens wijzigen.

 

VOORKOMEN VAN ONNODIGE RENTE- EN INCASSOKOSTEN

Wij verzoeken u uitdrukkelijk adreswijzigingen tijdig door te geven aan ons, Fa-med en uw zorgverzekeraar. Het is daarnaast belangrijk dat u zich houdt aan de betalingstermijn zoals vermeld op de nota. Fa-med is wettelijk gerechtigd de nodige maatregelen te nemen om het openstaande bedrag te incasseren. Let op: de betalingstermijn van 30 dagen is altijd bindend.