Vergoeding

Het Zorgprestatiemodel vanaf 2022

Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de ggz. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Dit is een nieuwe manier waarop de kosten van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland wordt berekend en vergoed. Focus GGZ ziet dit als een goede ontwikkeling!

Het Zorgprestatiemodel is veel transparanter voor cliënten en er is een veel lagere administratieve last voor de behandelaren. Daarnaast kunnen wij ook nieuwe onderdelen toevoegen aan behandelingen die wij als zeer waardevol zien, maar voorheen niet werden vergoed. Op deze pagina kun je alles lezen over de manier waarop vanaf 1 januari 2021 de kosten worden berekend, hoe deze worden gefactureerd en wat je vergoed krijgt.

Alle lopende behandeltrajecten worden op uiterlijk 31 december 2021 administratief gezien afgesloten en op 1 januari 2022 worden voor alle cliënten nieuwe behandeltrajecten aangemaakt volgens het Zorgprestatiemodel.

Wil je weten wat de invoering het Zorgprestatiemodel voor jou als cliënt gaat betekenen? Lees hier meer…


Hieronder kun je alles lezen over de manier waarop de vergoeding werkt tot 31 december 2021


Vergoeding specialistische GGZ

Focus GGZ biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg. Je kunt het vergelijken met medische zorg: als je een ernstige knieblessure hebt, wordt je door bijv. je huisarts doorverwezen naar een specialist op dat gebied, een orthopeed. In de geestelijke gezondheidszorg werkt dat hetzelfde. Als je psychische klachten hebt van een bepaald niveau, wordt je doorverwezen naar de specialistische GGZ. Dit betekent dat je een verwijsbrief nodig hebt van je huisarts om onze behandeling vergoed te krijgen door je zorgverzekeraar. Deze moeten wij voor de intake binnen hebben. Heb je namelijk geen verwijsbrief, dan kan de intake niet doorgaan.

Heb je mildere klachten en wil je wel graag met een professional praten of wil je niet eerst langs je huisarts? Dan bieden wij ook de mogelijkheid om de behandeling zelf te betalen. Daarover onderaan deze pagina meer.


De kosten

De kosten van je behandeling worden bepaald door het aantal minuten dat is besteed aan jouw dossier. Het gaat hierbij om directe minuten (minuten die besteed zijn aan face to face en telefonisch contact, maar ook contact via beeldbellen) en indirecte minuten (minuten die zijn besteed aan verslaglegging, overleg en contact met bijv. jouw huisarts). Aan minutenaantallen zijn tarieven gekoppeld. De hoogte van de tarieven zijn landelijk bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Hier hebben wij geen invloed op. Voor het document waarin alle vastgestelde tarieven voor 2021 staan vermeld, klik je hier…


Jouw bijdrage in de kosten

Dit geld voor alle behandelingen die starten vóór 1 november 2021

Geestelijke gezondheidszorg wordt altijd (deels) vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekeraar, dus je krijgt hoe dan ook het grootste deel van je behandeling vergoed. De hoogte van de vergoeding kan per zorgverzekeraar verschillen. Sommige zorgverzekeraars vergoeden 100% van het door de Nederlandse Zorg Autoriteit vastgestelde tarief, en andere bijvoorbeeld maar 60%. Indien wij geen contract hebben met jouw zorgverzekeraar en je ook geen volledige restitutie polis hebt (d.w.z. dat de verzekeraar tot 100% van het NZA tarief uitkeert), zal je behandeling slechts deels vergoed worden. Focus GGZ zal in dat geval een deel van deze niet-vergoede kosten voor haar rekening nemen. Wel vragen wij jou in dat geval eenmalig een bijdrage in de kosten te doen van € 250,-. Dit geldt alleen als je daadwerkelijk in behandeling gaat na het intakegesprek. Je ontvangt de nota na de intake, bij aanvang van de behandeling per mail. De bijdrage in de kosten staat los van het wettelijk Eigen Risico.


Declareren van je behandeling

De nota voor de ontvangen zorg krijg je altijd op het moment dat je dossier wordt afgesloten. Dit kan na de intake zijn, als blijkt dat wij geen passend hulpaanbod hebben of je ergens anders in zorg wilt. Of op het moment dat de behandeling is afgerond.

Overeenkomst met jouw zorgverzekeraar:

Op het moment dat wij een overeenkomst hebben met je zorgverzekeraar, hoef je niets te doen: wij declareren rechtstreeks aan je zorgverzekeraar. Je ontvangt na afronding een betalingsspecificatie.

In sommige gevallen mogen wij, ondanks dat we geen contract hebben, toch rechtstreeks declareren aan de zorgverzekeraar. Ook dan hoef je niets te doen.

Geen overeenkomst met jouw zorgverzekeraar en mogen wij ook niet aan de zorgverzekeraar declareren:

Je ontvangt van ons je factuur voor je behandeling per mail. Deze dien je vervolgens zelf in bij je zorgverzekeraar. Zij laten je weten wat het bedrag is dat ze aan je gaan overmaken. Dit is het bedrag dat je aan ons overmaakt. Zodra je het uitgekeerde bedrag aan ons hebt overgemaakt en ons de betalingsspecificatie per mail hebt gestuurd, krijg je van ons een creditfactuur voor het verschil. Volg hiervoor de volgende stappen.

Betalen van nota:

 • Zodra jij het bedrag uitgekeerd hebt gekregen van je zorgverzekeraar, gebruik je dit bedrag om de factuur te betalen
 • Om ons te laten zien dat de hoogte van het door jou aan ons betaalde bedrag overeenkomt met hetgeen je van de zorgverzekeraar hebt ontvangen, stuur je ons de betalingsspecificatie van je zorgverzekeraar naar: vergoeding@focusggz.nl
 • Nadat wij deze hebben ontvangen en gecontroleerd, ontvang je van ons een creditfactuur (kwijtschelding) voor het resterende bedrag

Wettelijk eigen risico:
De hoogte van het wettelijk eigen risico, hetgeen de verzekerde met de zorgverzekeraar is overeengekomen, is altijd voor eigen rekening. Ook als je na intake afziet van verdere behandeling. De zorgverzekeraar kan deze gespecificeerd declareren onder het wettelijk eigen risico.

Je intake en behandeling wordt door je zorgverzekeraar verrekend met je openstaande eigen risico. Het wettelijk eigen risico op de zorgverzekering wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. Dit is het verplichte minimale bedrag dat door je zorgverzekeraar gerekend wordt over alle gebruikte zorg in een kalenderjaar. Voor 2021 is dat € 385,-.

Je eigen risico moet je dus altijd betalen als je zorg geniet in Nederland en staat volledig los van de zorg die wij leveren. Dus of je nou bij ons of ergens anders op intake of in behandeling gaat, dit bedrag ben je altijd kwijt.

Dit betekent het volgende:

 • Als je zorgverzekeraar bedrag X heeft overgemaakt, maar je zelf nog €385,- euro eigen risico moet betalen. Dan dien je aan ons bedrag X + €385,- euro over te maken.
 • Alleen bedrag X aan ons overmaken is dan niet voldoende.
 • Wij kunnen de creditnota pas sturen op het moment dat het bedrag dat is uitgekeerd door je zorgverzekeraar + het eigen risico aan ons is overgemaakt.

Overzicht van alle zorgverzekeraars:

Zorgverzekeraars waar wij wel een contract mee hebben en waar de eigen bijdrage dus niet voor van toepassing is:

 • A.S.R. (De Amersfoortse, Ditzo)
 • DSW (Stad Holland, In Twente)
 • ONVZ (PNOzorg, VvAA, jaaah.)
 • Eucare (Aevitae)

Zorgverzekeraars waar wij geen contract mee hebben en de eigen bijdrage van toepassing is, maar waar wel rechtstreeks mogen declareren:

 • VGZ (UMC, IZA, Univé, Zekur, Bewust, IZZ, Promovendum, National Acadamics, Besured)

Zorgverzekeraars waar wij geen contract mee hebben en de eigen bijdrage van toepassing is, maar waar we niet rechtstreeks mogen declareren en jij dus zelf de factuur ontvangt:

 • Menzis (Anderzorg, Hema)
 • CZ (Nationale Nederlanden, Ohra, Just, CZ direct)
 • Achmea (De Friesland, FBTO, Interpolis, Zilveren Kruis, ZieZo, ProLife, AON
 • Eno (Salland, ZorgDirect)

Zelf betalen

Soms kun je vastlopen op bepaalde levensgebieden en heb je behoefte om hierover te praten met een professional. Als je klachten echter te mild zijn om een diagnose te stellen van een DSM stoornis, dan wordt deze psychologische hulp niet vergoed door de zorgverzekeraar. Toch kun je dan ook gewoon bij ons terecht voor een traject dat passend is bij jouw hulpvraag. De kosten van de gesprekken komen dan voor eigen rekening.

Tarief: € 105 per uur

(Zorg is vrijgesteld van BTW)

Ook als je zwaardere klachten hebt, maar niet wilt dat je zorgverzekeraar of huisarts op de hoogte is van je behandeling, kun je kiezen voor een traject waar je zelf voor betaalt.

Wegblijftarief

Indien een afspraak onverhoopt niet door kan gaan vragen we je om de afspraak minimaal 24 uur (werkdag) van tevoren af te zeggen, of op vrijdag voor 12:00 als het gaat om een afspraak op maandag af te zeggen. Dit is kosteloos.

Als een afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd of helemaal niet wordt afgezegd, dan brengen wij een wegblijftarief van € 150,- in rekening voor een intake. Mocht je alsnog gebruik willen maken van het behandelaanbod van Focus GGZ en een nieuw intakegesprek willen inplannen, kan dit alleen in overleg met de intake coördinator én na het betalen van het wegblijftarief.

Voor overige afspraken op locatie, via Zoom of telefonisch, wordt een wegblijftarief van € 75,- doorberekend.

CaleidoZorg vanaf 1 maart nu ook in Amsterdam

CaleidoZorg heeft als visie om zorg bereikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Vanaf 1 maart is er vanuit die visie weer een extra stap gezet door de overname van Focus GGZ. Door deze overname zijn we nu ook bereikbaar in regio Amsterdam. Met deze stap werken we steeds meer aan het omlaag krijgen van de wachttijden voor mensen met een complexe problematiek. Wij kijken ernaar uit om ook in Amsterdam onze cliënten zo goed mogelijk en op een herstelgerichte manier te kunnen helpen. Een manier die ook mooi aansluit bij de missie van FocusGGZ.