Vergoeding

Het Zorgprestatiemodel vanaf 2022

Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de ggz. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Dit is een nieuwe manier waarop de kosten van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland wordt berekend en vergoed. Focus GGZ ziet dit als een goede ontwikkeling!

Het Zorgprestatiemodel is veel transparanter voor cliënten en er is een veel lagere administratieve last voor de behandelaren. Daarnaast kunnen wij ook nieuwe onderdelen toevoegen aan behandelingen die wij als zeer waardevol zien, maar voorheen niet werden vergoed. Op deze pagina kun je alles lezen over de manier waarop vanaf 1 januari 2021 de kosten worden berekend, hoe deze worden gefactureerd en wat je vergoed krijgt.

Alle lopende behandeltrajecten worden op uiterlijk 31 december 2021 administratief gezien afgesloten en op 1 januari 2022 worden voor alle cliënten nieuwe behandeltrajecten aangemaakt volgens het Zorgprestatiemodel.

Wil je meer weten over wat het Zorgprestatiemodel inhoudt? Klik hier…

null

1. Vergoeding specialistische GGZ

Focus GGZ biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg. Je kunt het vergelijken met medische zorg: als je een ernstige knieblessure hebt, wordt je door bijv. je huisarts doorverwezen naar een specialist op dat gebied, een orthopeed. In de geestelijke gezondheidszorg werkt dat hetzelfde. Als je psychische klachten hebt van een bepaald niveau, wordt je doorverwezen naar de specialistische GGZ. Dit betekent dat je een verwijsbrief nodig hebt van je huisarts om onze behandeling vergoed te krijgen door je zorgverzekeraar. We hebben dan ook een verwijsbrief nodig om een intake te kunnen inplannen.

Heb je mildere klachten en wil je wel graag met een professional praten of wil je niet eerst langs je huisarts? Dan bieden wij ook de mogelijkheid om de behandeling zelf te betalen. Daarover onderaan deze pagina meer.

2. Berekening kosten van zorg bij Focus GGZ

Met de komst van het zorgprestatiemodel wordt de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg overzichtelijk en transparant. De kosten van je behandeling worden bepaald door de duur van je consult, het beroep van de professional waarmee je dat consult hebt en of het een diagnostiek- of behandelconsult is. Daarnaast kan het zijn dat jouw behandelaar het voor jouw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega. Dan brengen wij intercollegiaal overleg in rekening.

In de tarieven is ook alle tijd meegenomen die wordt besteed aan administratie en overleg buiten de sessies om. Heb je een behandelconsult van 60min, dan komt daar gemiddeld 10 tot 15min extra tijd bij voor o.a. overleg en verslaglegging. Dit brengen wij niet aanvullend nog bij jou in rekening.

Het verschil tussen een diagnostiekconsult en een behandelconsult zit in het aanvullende overleg tussen de uitvoerende behandelaren en de regiebehandelaren en de administratieve handelingen die horen bij een intake. Bij een diagnostiekconsult moeten uitgebreidere verslagen worden geschreven, tests worden uitgewerkt, brieven aan de huisarts worden geschreven en er moet op meerdere momenten overleg zijn in het team. Om de kosten van al deze extra handelingen te kunnen dekken, is het tarief voor een diagnostiekconsult hoger dan dat van een behandelconsult.

De hoogte van tarieven zijn landelijk bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Hier hebben wij geen invloed op. Waar wij wel invloed op hebben is wat wij in rekening brengen.

Zorg bij Focus GGZ laagdrempelig voor iedereen

Omdat wij de zorg laagdrempelig willen houden voor iedereen, hebben wij voor alle cliënten die verzekerd zijn bij zorgverzekeraars waarmee wij geen contract hebben, vaste minimum tarieven voor onze zorg bepaald vanaf 1 januari 2022.

Hebben wij geen contract met je zorgverzekeraar en heb je ook geen restitutiepolis, dan wordt gemiddeld tussen de 65% en 80% van het NZA tarief vergoed door jouw zorgverzekeraar. Omdat wij de kosten laag willen houden en daarmee de zorg voor iedereen toegankelijk, hebben wij als Focus GGZ vaste minimum tarieven bepaald die neerkomen op ca. 79% van het door de Nederlandse Zorg Autoriteit vastgestelde landelijke tarieven.

Hebben wij geen contract met jouw zorgverzekeraar, is dit voor jou een voordeel. Dit betekent namelijk dat je maar een relatief klein deel van een consult zelf moet betalen!

Ben je verzekerd bij een verzekeraar waarmee wij een contract hebben, dan sturen wij de factuur rechtstreeks naar je zorgverzekeraar en wordt sowieso het volledige bedrag vergoed

Voorbeeld intake:

 • Je bent bij Focus GGZ op het eerste intakegesprek geweest bij een psycholoog
 • Deze intake duurt ca. 90min
 • Je krijgt die week een factuur voor € 295,00 toegestuurd op basis van het Focus GGZ tarief (het NZA tarief is € 366,46)
 • Je bent verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben. Deze zorgverzekeraar vergoedt 65% van het NZA tarief
 • Dat betekent dat de zorgverzekeraar jou € 366,46 x 65% = € 238,20 vergoedt
 • In dit geval moet je dus € 56,80 zelf betalen (€ 295,00 (factuur) – € 238,20 (vergoed door zorgverzekeraar) = € 56,80)

Voorbeeld behandeling:

 • Je bent bij Focus GGZ in behandeling gekomen
 • Je hebt een wekelijkse sessie bij een psycholoog die ca. 60min duurt
 • Je krijgt iedere week een factuur voor € 158,00 toegestuurd op basis van het Focus GGZ tarief (het NZA tarief is € 197,86)
 • Je bent verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben. Deze zorgverzekeraar vergoedt 65% van het NZA tarief
 • Dat betekent dat de zorgverzekeraar jou € 197,86 x 65% = € 128,60 vergoedt
 • In dit geval moet je dus € 29,40 zelf betalen (€ 158,00 (factuur) – € 128,60 (vergoed door zorgverzekeraar) = € 29,40)

3. NZA & Focus GGZ tarieven 2022

Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende consulten (aantal minuten per consult), per beroepsgroep, met daarbij het tarief zoals deze is bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit en het minimum tarief dat Focus GGZ heeft bepaald.

Diagnostiekconsult psycholoog

MinutenNZA TariefFocus Tarief
5€ 59,97€ 47,00
15€ 99,99€ 79,00
75€ 296,88€ 237,00
90€ 366,46€ 295,00
120€ 498,38€ 398,00

 

Diagnostiekconsult GZ-psycholoog

MinutenNZA TariefFocus Tarief
5€ 64,36€ 51,00
15€ 107,89€ 86,00
60€ 271,78€ 217,00
120€ 547,76€ 438,00

 

Diagnostiekconsult klinisch psycholoog

MinutenNZA TariefFocus Tarief
5€ 78,22€ 62,00
15€ 131,97€ 105,00
60€ 341,36€ 273,00
120€ 685,30€ 548,00

 

Diagnostiekconsult psychiater

MinutenNZA TariefFocus Tarief
5€ 111,61€ 89,00
15€ 182,14€ 145,00
45€ 389,04€ 311,00
60€ 414,71€ 331,00

Behandelconsult psycholoog

MinutenNZA TariefFocus Tarief
5€ 43,73€ 35,00
15€ 75,28€ 60,00
45€ 176,25€ 141,00
60€ 197,86€ 158,00
90€ 294,78€ 235,00

 

Behandelconsult GZ-Psycholoog

MinutenNZA TariefFocus Tarief
5€ 47,21€ 40,00
15€ 81,69€ 65,00
45€ 193,47€ 150,00
60€ 217,67€ 170,00
90€ 324,54€ 255,00

 

Behandelconsult klinisch psycholoog

MinutenNZA TariefFocus Tarief
5€ 57,38€ 45,00
15€ 99,82€ 79,00
45€ 246,97€ 197,00
60€ 271,18€ 215,00

 

Behandelconsult psychiater

MinutenNZA TariefFocus Tarief
15€ 135,96€ 108,00
30€ 220,54€ 176,00
45€ 304,99€ 243,00
60€ 338,45€ 270,00

Wil je de tarieven nakijken op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit? Klik dan hier…

Om de juiste tarieven te vinden, vul dan de volgende punten in:

 1. Setting = Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – Multidisciplinair
 2. Beroepscategorie:
  1. Psychiater = Arts – specialist (Wet Big artikel 14)
  2. Klinisch psycholoog = Klinisch (neuro) psycholoog (Wet Big artikel 14)
  3. GZ-psycholoog – Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)
  4. Psycholoog en Psychomotorisch therapeut = Overige beroepen
 3. Consulttype = invullen of het diagnostiek of behandeling is
 4. Tijdsduur = invullen wat de duur van het ingeplande consult is
 5. Financieringsstroom = GGZ

4. Vergoeding en betaling van zorg bij Focus GGZ

Ben je verzekerd bij een van de verzekeraars waarmee wij een contract hebben?

Dan hoef je niets te doen. Wij sturen de factuur rechtstreek naar je zorgverzekeraar en zij vergoeden het bedrag aan ons.

Ben je niet verzekerd bij een van de verzekeraars waarmee wij een contract hebben?

Het kan zijn dat wij geen contract hebben met jouw zorgverzekeraar, maar wel de afspraak hebben dat wij rechtstreeks, namens jou, aan de zorgverzekeraar mogen declareren. In dat geval vergoeden zij doorgaans niet het Focus GGZ tarief dat wij in rekening hebben gebracht. Wij sturen je dan alsnog een factuur voor het deel dat zij niet hebben vergoed. De hoogte daarvan hangt af van je polis. Je kunt dan de berekening maken zoals in de voorbeelden hierboven zijn gemaakt.

Je krijgt na ieder consult een factuur per mail. Deze factuur kun je heel makkelijk met een iDeal link betalen die in de mail staat. Vervolgens upload je de factuur, die is bijgevoegd aan de mail met daarin de iDeal link, bij je zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt de factuur dan voor het grootste deel of helemaal aan jou. Dit is afhankelijk van hoe je verzekerd bent.

Zorgverzekeraars waar wij wel een contract mee hebben:

 • A.S.R. (De Amersfoortse, Ditzo)
 • DSW (Stad Holland, In Twente)
 • Eucare (Aevitae)

Zorgverzekeraars waar wij geen contract mee hebben, maar waar wij wel rechtstreeks mogen factureren:

 • VGZ (UMC, IZA, Univé, Zekur, Bewust, IZZ, Promovendum, National Acadamics, Besured)
 • ONVZ (PNOzorg, VvAA, jaaah.)

Zorgverzekeraars waar wij geen contract mee hebben, ook niet rechtstreeks aan mogen factureren en jij dus zelf de factuur ontvangt:

 • Menzis (Anderzorg, Hema)
 • CZ (Nationale Nederlanden, Ohra, Just, CZ direct)
 • Achmea (De Friesland, FBTO, Interpolis, Zilveren Kruis, ZieZo, ProLife, AON
 • Eno (Salland, ZorgDirect)

Wettelijk eigen risico:

De hoogte van het wettelijk eigen risico, hetgeen de verzekerde met de zorgverzekeraar is overeengekomen, is altijd voor eigen rekening. Ook als je na intake afziet van verdere behandeling. De zorgverzekeraar kan deze gespecificeerd declareren onder het wettelijk eigen risico.

Je intake en behandeling wordt door je zorgverzekeraar verrekend met je openstaande eigen risico. Het wettelijk eigen risico op de zorgverzekering wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. Dit is het verplichte minimale bedrag dat door je zorgverzekeraar gerekend wordt over alle gebruikte zorg in een kalenderjaar. Voor 2022 is dat € 385,-.

Je eigen risico moet je jaarlijks dus altijd betalen als je zorg geniet in Nederland en staat volledig los van de zorg die wij leveren. Dus of je nou bij ons of ergens anders op intake of in behandeling gaat, dit bedrag ben je altijd kwijt.

5. Wegblijftarief

LET OP: Zeg je afspraak op tijd af indien je verhinderd bent!

Indien een afspraak onverhoopt niet door kan gaan, vragen we je om de afspraak minimaal 48 uur (2 werkdagen) van tevoren af te zeggen, of op donderdag voor 12:00 als het gaat om een afspraak op maandag. Dit is kosteloos.

Als een afspraak binnen 48 uur voorafgaande aan de afspraak wordt afgezegd, of na donderdag 12 uur als het gaat om een afspraak op maandag, of helemaal niet wordt afgezegd, dan brengen wij een wegblijftarief in rekening.

Bij een intake brengen wij € 250,- in rekening. Mocht je alsnog gebruik willen maken van het behandelaanbod van Focus GGZ en een nieuw intakegesprek willen inplannen, kan dit alleen in overleg met de intake coördinator én na het betalen van het wegblijftarief.

Voor overige afspraken op locatie, via Zoom of telefonisch, wordt een wegblijftarief doorberekend ter hoogte van de waarde van de desbetreffende afspraak. Wij kunnen dan namelijk geen nieuwe cliënt meer inplannen en die tijd dus niet meer vullen met andere declarabele werkzaamheden. Voor het tarief kun je in de eerder genoemde lijst kijken. Selecteer dan de juiste beroepsgroep, de geplande duur van het consult en of het gaat om een diagnostiek- of behandelconsult.

Voorbeeld

 • Heb je een regulier behandelconsult van 60min met je psycholoog, dan is de hoogte van je wegblijftarief € 158
 • Heb je een evaluatie behandelconsult van 45min met je psycholoog en de regiebehandelaar die GZ-psycholoog is (een verplicht onderdeel van de behandeling), dan is de hoogte van je wegblijftarief € 141 (psycholoog) + € 155 (regiebehandelaar) = € 296

Ben je bij ons in behandeling, kan het uiteraard een keer voorkomen dat je de afspraak niet op tijd kunt afzeggen. Daarom komen we je bij de eerste keer tegemoet door de helft van het wegblijftarief in rekening te brengen. Na deze eerste coulance brengen wij het volledige tarief in rekening.

Ben je twee keer niet naar een behandelafspraak gekomen, dan gaan we het gesprek met je aan of dit het juiste moment is voor jou om therapie te volgen. Het niet consequent op behandelafspraken komen staat een succesvolle behandeling in de weg. Wij kunnen daardoor niet de juiste zorg garanderen. Er bestaat dan een kans dat we de behandeling beëindigen.

6. Zelf betalen

Soms kun je vastlopen op bepaalde levensgebieden en heb je behoefte om hierover te praten met een professional. Als je klachten echter te mild zijn om een diagnose te stellen van een DSM stoornis, dan wordt deze psychologische hulp niet vergoed door de zorgverzekeraar. Toch kun je dan ook gewoon bij ons terecht voor een traject dat passend is bij jouw hulpvraag. De kosten van de gesprekken komen dan voor eigen rekening.

Het tarief is afhankelijk van de hulpvraag en het beroep van de behandelaar die daar het beste bij past. Bel of mail ons gerust om een indicatie te krijgen.

(Zorg is vrijgesteld van BTW)

Ook als je zwaardere klachten hebt, maar niet wilt dat je zorgverzekeraar of huisarts op de hoogte is van je behandeling, kun je kiezen voor een traject waar je zelf voor betaalt.