Vergoeding

null

1. Specialistische GGZ bij Focus GGZ

Focus GGZ biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg. Je kunt het vergelijken met medische zorg: als je een ernstige knieblessure hebt, wordt je door bijv. je huisarts doorverwezen naar een specialist op dat gebied, een orthopeed. In de geestelijke gezondheidszorg werkt dat hetzelfde. Als je psychische klachten hebt van een bepaald niveau, wordt je doorverwezen naar de specialistische GGZ. Dit betekent dat je een verwijsbrief nodig hebt van je huisarts om onze behandeling vergoed te krijgen door je zorgverzekeraar. We hebben dan ook een verwijsbrief nodig om een intake te kunnen inplannen.

Heb je mildere klachten en wil je wel graag met een professional praten of wil je niet eerst langs je huisarts? Dan bieden wij ook de mogelijkheid om de behandeling zelf te betalen. Daarover onderaan deze pagina meer.

2. Berekening kosten van zorg bij Focus GGZ

De kosten van je behandeling worden bepaald door de duur van je consult, het beroep van de professional waarmee je dat consult hebt en of het een diagnostiek- of behandelconsult is. Daarnaast kan het zijn dat jouw behandelaar het voor jouw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega. Dan brengen wij intercollegiaal overleg in rekening.

In de tarieven is ook alle tijd meegenomen die wordt besteed aan administratie en overleg buiten de sessies om. Heb je een behandelconsult van 45min, dan komt daar gemiddeld 10 tot 15min extra tijd bij voor o.a. overleg en verslaglegging. Dit brengen wij niet aanvullend nog bij jou in rekening.

Het verschil tussen een diagnostiekconsult en een behandelconsult zit in het aanvullende overleg tussen de uitvoerende behandelaren en de regiebehandelaren en de administratieve handelingen die horen bij het intakeproces. Bij een diagnostiekconsult moeten uitgebreidere verslagen worden geschreven, tests worden uitgewerkt, brieven aan de huisarts worden geschreven en er moet op meerdere momenten overleg zijn in het team. Om de kosten van al deze extra handelingen te kunnen dekken, is het tarief voor een diagnostiekconsult hoger dan dat van een behandelconsult.

 

3. Vergoeding en betaling van zorg bij Focus GGZ

De maximale tarieven voor de GGZ worden in Nederland vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Focus GGZ hanteert het landelijk vastgestelde tarief. Hebben wij een contract met jouw zorgverzekeraar of heb je een restitutiepolis, dan wordt jouw behandeling volledig vergoed.

Hebben wij geen contract met jouw zorgverzekeraar en heb je ook geen restitutiepolis, dan wordt jouw behandeling grotendeels vergoed. Dit betekent dat je een eigen bijdrage moet betalen. Dit is het verschil tussen de vergoeding door je zorgverzekeraar en het factuurbedrag. Om de zorg betaalbaar te houden voor deze cliënten bieden wij een tegemoetkoming op de eigen bijdrage van 15% op het totale factuurbedrag.

 

4. Het facturatieproces

 

Ben je wel verzekerd bij een van de verzekeraars waarmee wij een contract hebben?
Dan hoef je niets te doen. Wij sturen de factuur rechtstreek naar je zorgverzekeraar en zij vergoeden het volledige bedrag aan ons.

Dit geldt voor:

  • A.S.R. (De Amersfoortse, Ditzo)
  • DSW (Stad Holland, In Twente)
  • Eucare (Aevitae)

 

Ben je niet verzekerd bij een van de verzekeraars waarmee wij een contract hebben?
Dan krijg je op de eerste van iedere maand per mail een factuur voor de sessies die je in de voorgaande maand hebt gehad. Deze factuur dien je in bij je zorgverzekeraar, zij keren het vergoedde bedrag aan jou uit.

Je kunt het bedrag dat je aan ons verschuldigd bent makkelijk overmaken door de iDeal link te gebruiken die in de mail staat.

Dit geldt voor:

  • Menzis (Anderzorg, Hema)
  • CZ (Nationale Nederlanden, Ohra, Just, CZ direct)
  • Achmea (De Friesland, FBTO, Interpolis, Zilveren Kruis, ZieZo, ProLife, AON)
  • Eno (Salland, ZorgDirect)

 

Let op – dit geldt voor alle labels van VGZ en ONVZ

Het kan zijn dat wij geen contract hebben met jouw zorgverzekeraar, maar wel de afspraak hebben dat wij rechtstreeks, namens jou, aan de zorgverzekeraar mogen declareren. Dit is het geval bij alle labels van VGZ en ONVZ.

Ben je bij hen verzekerd en heb je geen restitutiepolis, dan ontvang je van ons ook de eerdergenoemde tegemoetkoming op de eigen bijdrage van 15% op het totale factuurbedrag. Nadat de verzekeraar de vergoeding aan ons heeft uitgekeerd ontvang je van ons een factuur voor het resterende bedrag.

Zorgverzekeraars waar wij geen contract mee hebben, maar waar wij wel rechtstreeks mogen factureren:

  • VGZ (UMC, IZA, Univé, Zekur, Bewust, IZZ, Promovendum, National Acadamics, Besured)
  • ONVZ (PNOzorg, VvAA, jaaah.)

Overzicht van alle zorgverzekeraars

 

Het wettelijk eigen risico:

De GGZ valt onder het wettelijke eigen risico. Heb je je eigen risico nog niet helemaal gebruikt, dan zal je zorgverzekeraar dit inhouden bij de vergoeding. Het wettelijk, eventueel vrijwillig verhoogd, eigen risico is altijd voor eigen rekening. Ook als je na intake afziet van verdere behandeling.

Je intake en behandeling wordt door je zorgverzekeraar verrekend met je openstaande eigen risico. De zorgverzekeraar zal deze inhouding specificeren op het declaratieoverzicht onder het wettelijk eigen risico. Het wettelijk eigen risico op de zorgverzekering wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. Dit is het verplichte minimale bedrag dat door je zorgverzekeraar gerekend wordt over alle gebruikte zorg in een kalenderjaar, voor 2023 is dat € 385,-. Indien je het verplichte eigen risico vrijwillig hebt verhoogd bedraagt het eigen risico maximaal € 885,-.

Je eigen risico moet je jaarlijks dus altijd betalen als je zorg geniet in Nederland en staat volledig los van de zorg die wij leveren. Dus of je nou bij ons of ergens anders op intake of in behandeling gaat, dit bedrag ben je altijd kwijt.

 

Overzicht maximale vergoeding per verzekeraar:

5. Wegblijftarief

LET OP: Zeg je afspraak op tijd af indien je verhinderd bent!

 

Wegblijftarief intakegesprek

Bij een intake brengen wij een wegblijftarief in rekening. Deze is ter hoogte van de waarde van de desbetreffende afspraak. Mocht je alsnog gebruik willen maken van het behandelaanbod van Focus GGZ en een nieuw intakegesprek willen inplannen, kan dit alleen in overleg met de intake coördinator én na het betalen van het wegblijftarief.

 

Wegblijftarief behandelgesprek (op locatie, via Zoom of telefonisch)

Indien een afspraak onverhoopt niet door kan gaan, vragen we je om de afspraak minimaal 48 uur (2 werkdagen) van tevoren af te zeggen, of op donderdag voor 12:00 als het gaat om een afspraak op maandag. Dit is kosteloos.

Als een afspraak binnen 48 uur voorafgaande aan de afspraak wordt afgezegd, of na donderdag 12 uur als het gaat om een afspraak op maandag, of helemaal niet wordt afgezegd, dan brengen wij een wegblijftarief in rekening. Deze is ter hoogte van de waarde van de desbetreffende afspraak. Wij kunnen dan namelijk geen nieuwe cliënt meer inplannen en die tijd dus niet meer vullen met andere declarabele werkzaamheden. Voor het tarief kun je hier kijken. Selecteer dan de juiste beroepsgroep, de geplande duur van het consult en of het gaat om een diagnostiek- of behandelconsult.

Ben je bij ons in behandeling, kan het uiteraard een keer voorkomen dat je de afspraak niet op tijd kunt afzeggen. Daarom komen we je bij de eerste keer tegemoet door de helft van het wegblijftarief in rekening te brengen. Na deze eerste coulance brengen wij het volledige tarief in rekening.

Ben je twee keer niet naar een behandelafspraak gekomen, dan gaan we het gesprek met je aan of dit het juiste moment is voor jou om therapie te volgen. Het niet consequent op behandelafspraken komen staat een succesvolle behandeling in de weg. Wij kunnen daardoor niet de juiste zorg garanderen. Er bestaat dan een kans dat we de behandeling beëindigen.

6. Zelf betalen

Soms kun je vastlopen op bepaalde levensgebieden en heb je behoefte om hierover te praten met een professional. Als je klachten echter te mild zijn om een diagnose te stellen van een DSM stoornis, dan wordt deze psychologische hulp niet vergoed door de zorgverzekeraar. Toch kun je dan ook gewoon bij ons terecht voor een traject dat passend is bij jouw hulpvraag. De kosten van de gesprekken komen dan voor eigen rekening.

Het tarief is afhankelijk van de hulpvraag en het beroep van de behandelaar die daar het beste bij past. Bel of mail ons gerust om een indicatie te krijgen.

(Zorg is vrijgesteld van BTW)

Ook als je zwaardere klachten hebt, maar niet wilt dat je zorgverzekeraar of huisarts op de hoogte is van je behandeling, kun je kiezen voor een traject waar je zelf voor betaalt.

CaleidoZorg vanaf 1 maart nu ook in Amsterdam

CaleidoZorg heeft als visie om zorg bereikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Vanaf 1 maart is er vanuit die visie weer een extra stap gezet door de overname van Focus GGZ. Door deze overname zijn we nu ook bereikbaar in regio Amsterdam. Met deze stap werken we steeds meer aan het omlaag krijgen van de wachttijden voor mensen met een complexe problematiek. Wij kijken ernaar uit om ook in Amsterdam onze cliënten zo goed mogelijk en op een herstelgerichte manier te kunnen helpen. Een manier die ook mooi aansluit bij de missie van FocusGGZ.