Raad van Commissarissen

Focus GGZ omarmt de Governancecode Zorg. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken in Focus GGZ. De raad van commissarissen bestaat uit twee leden. Zij zijn geregistreerd als toezichthouder bij de Kamer van Koophandel.De raad van commissarissen is zodanig is samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de raad van commissarissen zijn geen vertegenwoordiger van enige interne of externe partij en handelen zonder last of ruggespraak, maar kijken wel met een brede blik, zich bewust van de maatschappelijke positie van Focus GGZ.De raad van commissarissen neemt geen taken of functies van het externe overheidstoezicht over, maar kan wel kijken naar de aspecten waar externe toezichthouders op toezien. Het is vanzelfsprekend dat de bestuurder de raad van commissarissen informeert over bevindingen van het externe toezicht.

Onze Raad van Commissarissen bestaat uit:

Reinout Wiers

Prof. Dr. Reinout Wiers is hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en in 2014 benoemd tot faculteitshoogleraar. Hij was daarvoor verbonden aan de Universiteit Maastricht en als bijzonder hoogleraar experimenteel verslavings-onderzoek bij jongeren, aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In Amsterdam leidt hij de Addiction Development and Psychopathology (ADAPT) onderzoeksgroep. Wiers is internationaal bekend vanwege zijn onderzoek naar het meten en beïnvloeden van cognitieve processen bij diverse vormen van verslaving, waarvoor hij o.a. de N.W.O. Vidi en Vici subsidies ontving. Hij publiceerde ruim 300 wetenschappelijke artikelen op dit gebied en ook enkele populair wetenschappelijke boeken. Wiers is co-directeur van het UvA onderzoeksspeerpunt “urban mental health”.

Bas Wilkes

Bas Wilkes heeft als bestuurder en financieel directeur veel ervaring opgedaan in de zorg. Hij heeft een brede kennis van de financieringsstructuur in de zorg en heeft een continue focus om met nieuwe initiatieven de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.