Privacy

Alles wat je binnen de behandeling aan informatie geeft, valt onder de privacywet (WBP) en het medisch beroepsgeheim (WGBO). Wij verstrekken alleen informatie aan derden als jij hiervoor schriftelijk toestemming gegeven hebt. Indien er gevaar dreigt voor jou of anderen in je omgeving zijn wij verplicht om hier melding van te maken. Lees hier meer over het beroepsgeheim van de zorgprofessional.

Privacy verklaring

Focus GGZ gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Focus GGZ deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Focus GGZ bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Focus GGZ houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Focus GGZ vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Focus GGZ informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Focus GGZ informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Focus GGZ informeert patiënten indien Focus GGZ bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten. Lees hier meer over hoe wij je persoonsgegevens verwerken.

Beroepscode

Psychologen en psychiaters moeten zich houden aan regels bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) heeft deze regels in een beroepscode vastgelegd. Meer informatie over de beroepscode voor psychologen vind je op de website van het NIP. Voor de beroepscode van psychiaters verwijzen wij je naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP).

CaleidoZorg vanaf 1 maart nu ook in Amsterdam

CaleidoZorg heeft als visie om zorg bereikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Vanaf 1 maart is er vanuit die visie weer een extra stap gezet door de overname van Focus GGZ. Door deze overname zijn we nu ook bereikbaar in regio Amsterdam. Met deze stap werken we steeds meer aan het omlaag krijgen van de wachttijden voor mensen met een complexe problematiek. Wij kijken ernaar uit om ook in Amsterdam onze cliënten zo goed mogelijk en op een herstelgerichte manier te kunnen helpen. Een manier die ook mooi aansluit bij de missie van FocusGGZ.