Onze werkwijze

Op het moment dat je kiest voor een behandeling bij Focus GGZ, dan verloopt dit proces in 6 stappen:

1. De eerste stap

Je bent klaar voor een volgende stap en wij gaan jou daarbij helpen! Om te beginnen hebben wij een verwijsbrief nodig van jouw huisarts. Deze kan de huisarts via Zorgdomein naar ons toe sturen. Zodra we deze verwijsbrief binnen hebben, bellen wij je op om de mogelijkheden bij Focus GGZ met jou te bespreken.

2. Het intake proces

Zodra we samen hebben vastgesteld dat wij een passend hulpaanbod zouden kunnen hebben en het inplannen van een intake zinvol is, gaan we samen aan de slag. Ons intake proces bestaat in totaal uit 3 gesprekken:

  1. Tijdens het eerste gesprek brengen wij uitgebreid in kaart wat er speelt en wat je hulpvraag is aan ons
  2. Het tweede gesprek is bij de psychiater. Deze kijkt of er medicatie vraagstukken zijn of fysieke vraagstukken en kijkt tevens mee of er niets over het hoofd is gezien tijdens het eerste gesprek
  3. Na het tweede gesprek bespreken we jouw casus in ons teamoverleg en bekijken we met elkaar wat de uitkomsten zijn – hierna volgt het derde gesprek met jou: het adviesgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de uitkomsten en de vervolgstappen. Dit gesprek is met jouw regiebehandelaar. Deze regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor jouw behandeling en blijft tijdens het gehele traject jouw aanspreekpunt.
    1. Uit het adviesgesprek kan ook blijken dat we geen passend hulpaanbod hebben. We begrijpen dat dit een teleurstelling kan zijn. Dit is nooit onwil van onze kant, maar betekent alleen dat we niet de juiste expertise in huis hebben om jou alles te geven wat je nodig hebt. Een ziekenhuis kan ook geen hartpatiënten helpen als ze geen cardioloog in huis hebben.
    2. Mochten we geen passend hulpaanbod voor je hebben, dan zorgen we er altijd voor dat je weet wat onze bevindingen zijn, wat wij denken dat een passend hulpaanbod voor je zou kunnen zijn en waar je dat eventueel zou kunnen vinden.

3. Behandelplan

Tijdens het intake proces stellen wij een behandelplan op. Deze bespreken we met jou in het adviesgesprek. We werken altijd met trajecten die een duidelijke kop en staart hebben. Zo weet je altijd waar je aan toe bent en hoe lang je met het traject bezig bent. Het behandelplan wordt altijd in overleg met jou definitief gemaakt.

4. Behandeling

Jouw behandeling kan bestaan uit verschillende elementen: therapiesessies in de vorm van cognitieve gedragstherapie, EMDR of IMRS (trauma behandeling), elementen van schematherapie en psychomotorische therapie. Ook kan er voor een farmacologische behandeling worden gekozen door de psychiater.

De behandeling bestaat doorgaans uit individuele sessies, maar je krijgt ook huiswerk mee zodat je tussen de sessies door bewust bezig bent met je proces. Alleen op die manier kun je constructief aan de slag met de dingen waar je tegenaan loopt. Bij psychomotorische therapie kunnen ook groepssessies worden ingezet.

5. Evaluatiemomenten

Om ervoor te zorgen dat we jou de best mogelijke behandeling kunnen geven, evalueren we deze regelmatig. Deze evaluatiegesprekken zijn erg belangrijk en daarom ook een verplicht onderdeel van de behandeling. De evaluatiegesprekken vinden plaats met zowel jouw uitvoerend behandelaar als ook jouw regiebehandelaar. Hier wordt samen met jou gekeken naar het behandelplan en hoe het loopt. Aan het einde van de behandeling heb je nog een eindevaluatie met je regiebehandelaar om de behandeling goed af te ronden.

6. Nazorg

We streven ernaar je zo goed mogelijk te helpen, maar we weten ook dat je altijd weer tegen dingen aan kunt lopen nadat je klaar bent met je behandeling bij ons. Daarom bieden wij de mogelijkheid om altijd contact met ons op te nemen op het moment dat er dingen spelen waar je zelf niet uitkomt.

Algemene voorwaarden

Wil je alles nog eens rustig nalezen, dan kun je alle informatie terugvinden in onze algemene voorwaarden!

CaleidoZorg vanaf 1 maart nu ook in Amsterdam

CaleidoZorg heeft als visie om zorg bereikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Vanaf 1 maart is er vanuit die visie weer een extra stap gezet door de overname van Focus GGZ. Door deze overname zijn we nu ook bereikbaar in regio Amsterdam. Met deze stap werken we steeds meer aan het omlaag krijgen van de wachttijden voor mensen met een complexe problematiek. Wij kijken ernaar uit om ook in Amsterdam onze cliënten zo goed mogelijk en op een herstelgerichte manier te kunnen helpen. Een manier die ook mooi aansluit bij de missie van FocusGGZ.