Missie & visie

Missie

Focus GGZ heeft één belangrijk missie: laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg bieden in de vorm van duidelijke trajecten met een kop en een staart.

Wij begeleiden onze cliënten op maat naar een positief en zelfstandig bestaan in de maatschappij. Hierbij gaan wij uit van de krachten van een ieder als uniek individu, met oog voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling, eigen aard en opvattingen, en met respect voor de medemens. Wij bouwen verder aan een veilige en stevige basis om te kunnen werken aan een zelfstandige en succesvolle toekomst. Wij willen een kleinschalige maatschappelijk gedreven onderneming zijn die voor zo groot mogelijke betekenis is voor de mensen die wij begeleiden.

Wij bieden veiligheid, structuur en stabiliteit, zijn betrokken en professioneel. We stimuleren en motiveren de cliënten om hun doelen te bereiken. Wij werken eclectisch. Dat wil zeggen dat wij ernaar streven om verschillende werkwijzen, stijlen, denkvormen of motieven te versmelten altijd in het belang van de cliënt. We bieden maatwerk en doen wat nodig is voor de cliënt. Dit alles gebeurt als dat nodig is in nauw overleg met andere professionals.

Visie

Focus GGZ heeft een heldere visie voor ogen. Wij geloven erin dat verandering altijd begint bij jezelf. Werk je aan jezelf, dan werk je niet alleen aan je eigen welzijn maar indirect ook aan een betere wereld. We zijn blij dat we onderdeel kunnen zijn van dit proces.

Wij richten ons op zorg waarin de menselijke maat en laagdrempeligheid voorop staan. De begeleiding is gericht op zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Wanneer zorg nodig is die niet aan een cliënt gegeven kan worden, zal zullen wij ons inzetten om de cliënt te begeleiden naar passende zorg. Onze cliënten kunnen rekenen op een individuele aanpak.

 

 

CaleidoZorg vanaf 1 maart nu ook in Amsterdam

CaleidoZorg heeft als visie om zorg bereikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Vanaf 1 maart is er vanuit die visie weer een extra stap gezet door de overname van Focus GGZ. Door deze overname zijn we nu ook bereikbaar in regio Amsterdam. Met deze stap werken we steeds meer aan het omlaag krijgen van de wachttijden voor mensen met een complexe problematiek. Wij kijken ernaar uit om ook in Amsterdam onze cliënten zo goed mogelijk en op een herstelgerichte manier te kunnen helpen. Een manier die ook mooi aansluit bij de missie van FocusGGZ.