Klachtenregelement

Klachten over je behandelaar of onze organisatie

Uiteraard doen wij erg ons best om jou goede zorg te leveren. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden over iets bent. In dat geval waarderen wij het als je je klacht eerst met je behandelaar bespreekt en het samen probeert op te lossen. Vaak is een persoonlijk gesprek waarin je aangeeft waar je tegenaan loopt ook voor jezelf erg prettig en is het voldoende om de behandeling te vervolgen. Komen jullie er samen niet uit, dan kun je besluiten om over te stappen naar een andere behandelaar of je te wenden naar onze ‘externe’ klachtfunctionaris. Uiteraard helpen we je hierbij.

Heeft dit allemaal niet het gewenste resultaat tot gevolg, dan kun je overwegen om een klacht in te dienen bij het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert je klacht met informatie en advies op te lossen en brengt je in contact met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen jou en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. Je bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl. Voor meer informatie kun je kijken op het klachtenloket zorg.

De Geschillencommissie

Je kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Je klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt je geschil en je ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat jij en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijk je op de Geschillencommissie Zorg.

Klachten over je zorgverzekeraar

Voor problemen met je zorgverzekeraar over bijvoorbeeld de vergoeding van je behandeling kun je terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

Meer informatie hierover kun je nalezen in ons klachtenreglement.

CaleidoZorg vanaf 1 maart nu ook in Amsterdam

CaleidoZorg heeft als visie om zorg bereikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Vanaf 1 maart is er vanuit die visie weer een extra stap gezet door de overname van Focus GGZ. Door deze overname zijn we nu ook bereikbaar in regio Amsterdam. Met deze stap werken we steeds meer aan het omlaag krijgen van de wachttijden voor mensen met een complexe problematiek. Wij kijken ernaar uit om ook in Amsterdam onze cliënten zo goed mogelijk en op een herstelgerichte manier te kunnen helpen. Een manier die ook mooi aansluit bij de missie van FocusGGZ.