Klachten

Angst

Iedereen is wel eens bang of angstig. Angst is een normale, gezonde reactie op een reële dreiging en zorgt ervoor dat je tijdelijk waakzamer bent. Bijvoorbeeld tijdens een inhaalmanoeuvre of als je plotseling in slecht weer bent beland. Het kan echter gebeuren dat deze gezonde angst ‘ongezond’ wordt en je angstklachten of zelfs een angststoornis ontwikkelt.

Als je een angststoornis hebt ben je óók bang in situaties die geen direct gevaar opleveren. Je raakt bijvoorbeeld in paniek wanneer je een gesprek voert of je durft niet meer alleen naar buiten. Het gaat bij angststoornissen in alle gevallen om serieuze klachten die de kwaliteit van leven ernstig aantasten.

De klachten die horen bij angststoornissen:

 • Zijn buiten verhouding en vrijwel altijd aanwezig
 • Angst is een normale emotie, maar bij een angststoornis is de angst buiten proportie.
 • Hebben niets meer te maken met een reactie op de omgeving
 • Belemmeren het dagelijks functioneren

Voorbeelden van angststoornissen zijn:

 • Sociale angststoornis; waarbij iemand een intense angst heeft voor sociale situaties. Iemand met deze angst is bang om zich op een bepaalde manier te gedragen of bepaalde angstverschijnselen te vertonen, zoals blozen, trillen of zweten, met als gevolg dat anderen hier negatief over zullen oordelen.
 • Paniekstoornis: Een paniekstoornis wordt gekenmerkt door het herhaaldelijk optreden van onverwachte paniekaanvallen. Deze paniekaanvallen hebben gedragsveranderingen tot gevolg, omdat die persoon zich zorgen maakt over mogelijke paniekaanvallen in de toekomst. Mensen die last hebben van paniekaanvallen hebben een korte periode van hevige angst die gepaard gaat met bijvoorbeeld hartkloppingen, zweten en hyperventileren.
 • Obsessieve-compulsieve stoornis (OCS): Iemand met OCS heeft terugkerende dwanggedachten en/of dwangrituelen. Deze gedachten en rituelen roepen angst op en worden vaak ervaren als onplezierig, beperkend en daardoor zeer ongewenst.

Depressie

Een depressie is een voortdurend aanwezige sombere stemming die langer dan twee weken duurt en niet vanzelf verdwijnt.

Je hebt geen zin meer om dingen te ondernemen en er is niets wat u kan opvrolijken. De ene depressie is ernstiger dan de andere, maar over het algemeen geldt dat de vitale kenmerken van een depressie toenemen als de depressie langer duurt. Depressies komen veel voor. De kans dat je ooit een ernstige depressie krijgt is zelfs 1 op 20 en in het algemeen hebben vrouwen vaker last van een depressie dan mannen. Ook kinderen en ouderen kunnen een depressie krijgen. Een depressie kan kort duren, maar ook maanden of zelfs jaren duren. Als je minstens twee jaar depressief bent spreken we van een chronische depressie.

Over het algemeen spreken we van een depressie als u dagelijks, meer dan 2 weken lang, last hebt van onderstaande symptomen. Tekenen van depressie zijn:

 • Je bent somber of neerslachtig
 • Je hebt minder plezier in het leven
 • Je eet minder of juist meer
 • Je hebt last van slapeloosheid, of je slaapt juist veel meer
 • Je bent vermoeid
 • Je hebt last van concentratieproblemen
 • Je denkt aan zelfdoding
 • Je bent prikkelbaar
 • Je hebt het gevoel dat je niks waard bent, of schuldgevoelens
 • Vaak terugkerende negatieve gedachten
 • Voortdurende onrust of traagheid met je lichaam

Trauma

Heb jij vroeger of nog niet zo lang geleden iets heftigs meegemaakt wat nog steeds veel invloed heeft op je leven nu? Iets wat voor jou zo ingrijpend was dat je voor je gevoel gevangen zit in klachten omdat deze gebeurtenis je achtervolgt? Dat kan bijvoorbeeld een ongeluk zijn, het overlijden van een dierbare, mishandeling, pesten, een nare bevalling, seksueel misbruik of een echtscheiding. Dan kan het zijn dat je een trauma hebt opgelopen.

De belangrijkste symptomen van een trauma zijn gevoelens van angst en het steeds weer opnieuw beleven van de verschrikkelijke gebeurtenis. Als deze klachten zich langer dan een maand voordoen, kan het zijn dat je last hebt van een Post Traumatische Stressstoornis (PTSS).

Symptomen van trauma kunnen zijn:

 • Gevoelloosheid of afgestompt zijn en geen zin meer hebben om dingen te doen
 • Slecht slapen of nachtmerries
 • Paniekgevoelens of verlamd raken van angst
 • Negatieve emoties die de overhand krijgen zoals stemmingswisselingen, schuldgevoelens, machteloosheid, somberheid of schaamte
 • Je isoleren van anderen of het vermijden van gedachten, gevoelens, activiteiten, mensen en plaatsen, die je herinneren aan de gebeurtenis
 • Het verdringen van de gebeurtenis of je hele delen niet meer kunnen herinneren
 • Kort lontje hebben en/of het krijgen van woedeaanvallen
 • Prikkelbaar, gespannen en continu alert zijn
 • Negatief over jezelf, andere mensen en de wereld gaan denken
 • Concentratieproblemen

Burn-out

De behandeling van burn-out hebben wij ondergebracht bij onze zusterorganisatie Focus burn-out behandeling.

Focus burn-out behandeling ziet een burn-out als een waardevolle ervaring. Veel mensen die bij hen in behandeling zijn geweest zeggen dat deze burn-out een keerpunt was in hun leven.

Wil je weten hoe wij ervoor kunnen zorgen dat jij dit ook zo gaat ervaren? Onderzoek en ontdek met behulp van onze professionals tijdens ons 12 weken durende herstelprogramma waarom je op dit punt bent gekomen. Wat waren je valkuilen? Deed je altijd wat je zelf wilde of deed je wat je dacht dat er van je werd verwacht? Leer in 12 weken je echte drijfveren kennen en bepaal daarmee de koers van je toekomst!

Burn-out betekent in de praktijk vaak dat je je langdurig vermoeid of uitgeput voelt, geen puf meer hebt om dingen te ondernemen en bijvoorbeeld tegen sociaal contact op ziet.

Daarnaast kan het zijn dat je alles minder goed onthoudt, je minder goed kan concentreren, sneller geïrriteerd raakt en het slapen niet meer gaat als voorheen. Dit gaat meestal gepaard met lichamelijke klachten, zoals spierpijn, buikklachten, duizeligheid en hoofdpijn. Ook hebben mensen met burn-out klachten vaak een opgejaagd gevoel, zij huilen gemakkelijker, slapen zij slecht en piekeren veel. We spreken van een burn-out wanneer een combinatie van de beschreven klachten ontstaan na een lange periode van hoge werkdruk of het langdurig ervaren van werkstress.

Mensen met een burn-out omschrijven dit vaak als het leeg raken van de accu, het voortdurend in een te hoge versnelling staan of het zover uitrekken van een elastiek totdat deze knapt.

Meer weten over Focus Burn-out Behandeling

CaleidoZorg vanaf 1 maart nu ook in Amsterdam

CaleidoZorg heeft als visie om zorg bereikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Vanaf 1 maart is er vanuit die visie weer een extra stap gezet door de overname van Focus GGZ. Door deze overname zijn we nu ook bereikbaar in regio Amsterdam. Met deze stap werken we steeds meer aan het omlaag krijgen van de wachttijden voor mensen met een complexe problematiek. Wij kijken ernaar uit om ook in Amsterdam onze cliënten zo goed mogelijk en op een herstelgerichte manier te kunnen helpen. Een manier die ook mooi aansluit bij de missie van FocusGGZ.