Klachten

Angst

Iedereen is wel eens bang of angstig. Angst is een normale, gezonde reactie op een reële dreiging en zorgt ervoor dat je tijdelijk waakzamer bent. Bijvoorbeeld tijdens een inhaalmanoeuvre of als je plotseling in slecht weer bent beland. Het kan echter gebeuren dat deze gezonde angst ‘ongezond’ wordt en je angstklachten of zelfs een angststoornis ontwikkelt.

Als je een angststoornis hebt ben je óók bang in situaties die geen direct gevaar opleveren. Je raakt bijvoorbeeld in paniek wanneer je een gesprek voert of je durft niet meer alleen naar buiten. Het gaat bij angststoornissen in alle gevallen om serieuze klachten die de kwaliteit van leven ernstig aantasten.

De klachten die horen bij angststoornissen:

 • Zijn buiten verhouding en vrijwel altijd aanwezig
 • Angst is een normale emotie, maar bij een angststoornis is de angst buiten proportie.
 • Hebben niets meer te maken met een reactie op de omgeving
 • Belemmeren het dagelijks functioneren

Depressie

Een depressie is een voortdurend aanwezige sombere stemming die langer dan twee weken duurt en niet vanzelf verdwijnt.

Je hebt geen zin meer om dingen te ondernemen en er is niets wat u kan opvrolijken. De ene depressie is ernstiger dan de andere, maar over het algemeen geldt dat de vitale kenmerken van een depressie toenemen als de depressie langer duurt. Depressies komen veel voor. De kans dat je ooit een ernstige depressie krijgt is zelfs 1 op 20 en in het algemeen hebben vrouwen vaker last van een depressie dan mannen. Ook kinderen en ouderen kunnen een depressie krijgen. Een depressie kan kort duren, maar ook maanden of zelfs jaren duren. Als je minstens twee jaar depressief bent spreken we van een chronische depressie.

Over het algemeen spreken we van een depressie als u dagelijks, meer dan 2 weken lang, last hebt van onderstaande symptomen. Tekenen van depressie zijn:

 • Je bent somber of neerslachtig
 • Je hebt minder plezier in het leven
 • Je eet minder of juist meer
 • Je hebt last van slapeloosheid
 • Je bent vermoeid
 • Je hebt last van concentratieproblemen
 • Je denkt aan zelfdoding

Trauma

Heb jij vroeger of nog niet zo lang geleden iets heftigs meegemaakt wat nog steeds veel invloed heeft op je leven nu? Iets wat voor jou zo ingrijpend was dat je voor je gevoel gevangen zit in klachten omdat deze gebeurtenis je achtervolgt? Dat kan bijvoorbeeld een ongeluk zijn, het overlijden van een dierbare, mishandeling, pesten, een nare bevalling, seksueel misbruik of een echtscheiding. Dan kan het zijn dat je een trauma hebt opgelopen.

De belangrijkste symptomen van een trauma zijn gevoelens van angst en het steeds weer opnieuw beleven van de verschrikkelijke gebeurtenis. Als deze klachten zich langer dan een maand voordoen, kan het zijn dat je last hebt van een Post Traumatische Stressstoornis (PTSS).

Symptomen van trauma kunnen zijn:

 • Gevoelloosheid of afgestompt zijn en geen zin meer hebben om dingen te doen
 • Slecht slapen of nachtmerries
 • Paniekgevoelens of verlamd raken van angst
 • Negatieve emoties die de overhand krijgen zoals stemmingswisselingen, schuldgevoelens, machteloosheid, somberheid of schaamte
 • Je isoleren van anderen of het vermijden van gedachten, gevoelens, activiteiten, mensen en plaatsen, die je herinneren aan de gebeurtenis
 • Het verdringen van de gebeurtenis of je hele delen niet meer kunnen herinneren
 • Kort lontje hebben en/of het krijgen van woedeaanvallen
 • Prikkelbaar, gespannen en continu alert zijn
 • Negatief over jezelf, andere mensen en de wereld gaan denken
 • Concentratieproblemen