COVID-19 Maatregelen

Aangezien ons hele team inmiddels is gevaccineerd, vinden alle behandelsessies weer plaats op onze locatie in PandZuid, IJsbaanpad 9 in Amsterdam.

Mocht je een afspraak op locatie hebben, dan benadrukken wij dat wij helaas genoodzaakt zijn om iedereen met aantoonbare symptomen (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten) direct te vragen ons pand te verlaten. Wij kunnen helaas geen onderscheid zien tussen bijv. hooikoorts en corona. We moeten hierin 1 lijn trekken.

Om deze vervelende situatie te voorkomen, willen wij iedereen met deze klachten vragen om van te voren contact met ons op te nemen op ons algemene nummer 085 273 5193. Het geplande gesprek op locatie zal dan verplaatst worden.

Ook geldt een mondkapjesplicht in alle algemene ruimtes van PandZuid in het algemeen (het gebouw waarin wij gevestigd zijn), als ook specifiek bij Focus GGZ.

Dank voor het begrip!

Maatregelen rondom COVID-19

Om de veiligheid voor onze cliënten en medewerkers te waarborgen, hebben wij conform de richtlijnen van de RIVM en GGZ Nederland diverse maatregelen genomen. Op deze pagina leggen we uit wat je van ons kan verwachten en wat wij vragen van onze cliënten.

1. Gezondheidscheck

Voorafgaand aan je komst is het belangrijk dat je een gezondheidscheck uitvoert. Het is belangrijk dat je elke vraag met NEE kan beantwoorden, zodat de afspraak ook echt kan plaatsvinden op onze locatie:

 1. Heeft u de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende klachten: neusverkouden, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
 2. Heeft u op dit moment een huisgenoot of gezinslid met een van deze klachten?
 3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heeft u korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij of zij nog klachten had?
 5. Bent u in quarantaine omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?

Heb je één of meerdere vragen met JA beantwoord, maar voel je je niet ziek? Dan kan de sessie doorgaan via Zoom. We vragen je dit tijdig te laten weten, zodat de behandelaar klaar kan zitten achter een laptop.

Wij behouden ons het recht voor om de afspraak geen doorgang te laten vinden, als de behandelaar vermoedt dat er toch sprake is van één van bovengenoemde klachten. Wij vragen je dan de locatie te verlaten en plannen graag een nieuwe afspraak via Zoom.

2. Samen op locatie

Bij Focus GGZ en in PandZuid, de locatie waar Focus GGZ in is gevestigd, geldt in alle algemene ruimtes een mondkapjesplicht.

Naast de gezondheidscheck, willen wij de veiligheid op onze locatie waarborgen voor zowel onze cliënten, als ook onze behandelaren. Dat betekent dat wij conform de richtlijnen van het RIVM en GGZ Nederland maatregelen hebben doorgevoerd, die wij met elkaar in de praktijk moeten brengen.

Wat kun je van ons verwachten:

 • Behandelaren ontsmetten hun handen voor en na iedere sessie. Hiervoor hangt in iedere behandelruimte een pomp met desinfecterende gel.
 • In de wachtruimte staan de stoelen ruim 1,5 meter uit elkaar.
 • Je wordt opgehaald door de behandelaar uit de wachtruimte.
 • Er worden geen handen geschud als begroeting.
 • Binnen de behandelruimte is de afstand 2 meter tussen behandelaar en cliënt.

Wat vragen wij van jou:

 • Kom maximaal 5 minuten voor je afspraak bij ons binnen. Op die manier hebben wij zo min mogelijk mensen tegelijk op onze locatie en in onze wachtruimte.
 • Bij binnenkomst graag handen ontsmetten, hiervoor hangt een pomp met desinfecterende gel bij de ingang van onze locatie op de eerste verdieping.
 • Neem zelf een flesje water mee o.i.d., wij kunnen je namelijk geen koffie of thee aanbieden.
 • Wees je bewust van het feit dat je geen gebruik kunt maken van onze toiletten.

CaleidoZorg vanaf 1 maart nu ook in Amsterdam

CaleidoZorg heeft als visie om zorg bereikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Vanaf 1 maart is er vanuit die visie weer een extra stap gezet door de overname van Focus GGZ. Door deze overname zijn we nu ook bereikbaar in regio Amsterdam. Met deze stap werken we steeds meer aan het omlaag krijgen van de wachttijden voor mensen met een complexe problematiek. Wij kijken ernaar uit om ook in Amsterdam onze cliënten zo goed mogelijk en op een herstelgerichte manier te kunnen helpen. Een manier die ook mooi aansluit bij de missie van FocusGGZ.