Dossier Opvragen

1. Heb ik recht op inzage, correctie, afschrift en verwijdering dossier?

Je hebt het recht om te vragen om inzage, correctie of verwijdering van je gegevens. Ook heb je recht op een afschrift van -een gedeelte van- je medisch dossier. Hieronder lees je hoe je dit kunt doen.

2. Inzage van dossier

a. Tijdens je behandeling

Wil je je dossier inzien, vraag het dan aan je (regie)behandelaar. Inzage vindt in principe plaats in het bijzijn van je regiebehandelaar. Op die manier kan hij of zij zaken in het dossier uitleggen. Gegevens van en over anderen mag je overigens niet inzien. Dat kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn van een naaste met wie je behandelaar heeft gesproken of gegevens uit een groepssessie. De behandelaar maakt deze gegevens tijdelijk onleesbaar als je je dossier inziet.

b. Na afronding van je behandeling

Wil je je dossier inzien, maar is je behandeling al afgerond? Dan kun je een verzoek doen om een kopie van je dossier.

  • Download het “Aanvraagformulier Verzoek Afschrift Dossier.
  • Vul het formulier volledig in en onderteken deze.
  • Maak een veilige kopie van je identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Een veilige kopie maak je door met pen schuin door de kopie van je ID te schrijven: ‘kopie voor FocusGGZ’. Vermeld ook de datum erbij en laat je BSN nummer zichtbaar. Zie hier een uitgebreide uitleg.
  • Het ingevulde formulier en je kopie ID stuur je aan: opvragendossier@focusggz.nlof per post naar het adres:

Focus GGZ t.a.v. Opvragen Dossier
PAND ZUID
IJsbaanpad 9
1076CV Amsterdam

Wil je liever geen kopie van je ID opsturen, dan moet je het dossier persoonlijk ophalen en jezelf identificeren bij het secretariaat.

Kosten kopieën dossier

Een kopie van je dossier -of een deel daarvan- wordt slechts eenmaal verstrekt en dit is kosteloos.

Termijn
Wij streven ernaar je verzoek zo snel mogelijk af te handelen, maar in ieder geval binnen de wettelijke termijn van vier weken. Afhankelijk van de ingewikkeldheid van het verzoek kunnen wij die termijn nog eens met twee maanden verlengen. Voordat wij aan je verzoek kunnen voldoen, moeten wij altijd naar een geldig legitimatiebewijs vragen.

3. Afschrift dossier

Je kunt het dossier op komen halen op vertoon van je legitimatie of het per email ontvangen. Dit verzenden wij via een beveiligde verbinding. Om de veiligheid te waarborgen verzenden wij geen dossiers per (aangetekende) post. Je ontvangt het dossier binnen de wettelijke termijn van vier weken. Deze termijn gaat in op het moment dat wij de volledige en correct ingevulde stukken van je hebben ontvangen.

4. Kan ik mijn medisch dossier laten corrigeren?

Ja dat kan. Als feitelijke gegevens, zoals naam of geboortedatum, onjuist in je dossier staan, kun je deze laten corrigeren.

Ben je het niet eens met de visie, indrukken of conclusies van je behandelaar?
Deze kun je niet laten corrigeren. Je kunt in dat geval wel jouw aanvullende verklaring in het dossier laten opnemen.

5. Verwijdering dossier

Nadat je behandeling bij Focus GGZ is beëindigd, bewaren wij je elektronische dossier nog 20 jaar. Dit is wettelijk verplicht.

Je hebt wel het recht om (gegevens uit) je dossier eerder dan deze termijn te laten verwijderen. Als je nog in behandeling bent, kan je dossier niet verwijderd worden.

Om een verzoek tot verwijdering van je dossier in te dienen volg je deze stappen:

Focus GGZ t.a.v. Opvragen Dossier
PAND ZUID
IJsbaanpad 9
1076CV Amsterdam

Wij zullen uiterlijk binnen één maand gehoor geven aan je verzoek. Wel kan deze termijn worden overschreden indien de facturatiecyclus bij je zorgverzekeraar nog niet is afgerond, dan gaan we direct na afronding over tot vernietigen.

Wij sturen een bevestiging naar het door jou vermelde e-mailadres zodra je dossier vernietigd is.

Wanneer wij je verzoek afwijzen, zullen wij je (schriftelijk) laten weten waarom.

6.  Hoe verstrek ik een veilige kopie van mijn ID bewijs?

Maak een veilige kopie van je identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
met behulp van de KopieID-app van de Rijksoverheid. Zie  Hoe maak ik met de KopieID-app een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs? | Rijksoverheid.nl

Beschik je niet over deze app?
– Maak in de kopie je burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan
– Vermeld op de kopie “Kopie FocusGGZ” en de datum waarop je de kopie afgeeft.

Wil je liever geen kopie van je ID verstrekken, dan moet je het dossier persoonlijk ophalen en jezelf identificeren bij het secretariaat.

Aanvraagformulier Afschrift Dossier

Downloaden

Aanvraagformulier Vernietigen Dossier

Downloaden

 

CaleidoZorg vanaf 1 maart nu ook in Amsterdam

CaleidoZorg heeft als visie om zorg bereikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Vanaf 1 maart is er vanuit die visie weer een extra stap gezet door de overname van Focus GGZ. Door deze overname zijn we nu ook bereikbaar in regio Amsterdam. Met deze stap werken we steeds meer aan het omlaag krijgen van de wachttijden voor mensen met een complexe problematiek. Wij kijken ernaar uit om ook in Amsterdam onze cliënten zo goed mogelijk en op een herstelgerichte manier te kunnen helpen. Een manier die ook mooi aansluit bij de missie van FocusGGZ.