Cognitieve gedragstherapie

Bij Cognitieve gedragstherapie (CGT) gaan we er vanuit dat je gedachten, interpretaties, en je gedrag invloed hebben op hoe je je voelt. Uit onderzoek is bekend dat het uit de weg gaan van angstige zaken zoals bepaalde plekken die angst oproepen of situaties waarbij je voor jezelf moet opkomen, de angst eerder zal vergroten dan verminderen. Wanneer je veel vanuit een negatieve irreële houding naar situaties kijkt, is de kans groter dat je somber, angstig of boos wordt. Tijdens de therapie gaan we samen op zoek naar een positieve reële benadering met gedachten die je daarbij kunnen helpen. We kijken samen naar het gedrag dat jou in de problemen brengt en leren je om anders te reageren in situaties die voor jou moeilijk zijn.

Cognitieve gedragstherapie is een actieve therapievorm die input van jou als cliënt zal vragen. Er zal onder anderen worden gewerkt met registratie opdrachten en andere huiswerkopdrachten. Dit doen we omdat het de visie van CGT is dat het grootste deel van het leerproces gebeurt buiten de sessies om.

Door CGT heb ik concrete handvatten gekregen waarmee ik thuis verder aan de slag kan. Ik heb geleerd overzichten te maken van hoe ik me in bepaalde situaties voel, waardoor ik inzicht krijg in wat er eigenlijk met mij gebeurt en hoe ik een volgende keer in een gelijke situatie anders zou kunnen handelen.

– Roos –

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Wil je meer weten over EMDR? Kijk voor een gedetailleerde uitleg met filmpjes op: https://www.emdr.nl/wat-is-emdr/

Na mijn auto-ongeluk ben ik nooit meer helemaal de oude geworden. Als er iets onverwachts gebeurde in het verkeer, raakte ik helemaal in paniek. Door de EMDR behandeling die ik bij Focus GGZ heb gehad, is de emotionele lading af van het ongeluk en kan ik weer ontspannen deelnemen aan het verkeer.

– Peter –

Imaginaire exposure

Imaginaire exposure of ‘blootstelling’ betekent dat de therapeut je stimuleert om nare herinneringen aan de schokkende gebeurtenis(sen) herhaaldelijk en langdurig te herbeleven.

Je bespreekt met de therapeut het hele verhaal van de schokkende gebeurtenis tot in detail en schrijft het eventueel op. Aan de hand van dit verhaal stelt de therapeut je in eerste instantie herhaaldelijk en langdurig bloot aan deze herinneringen. Regelmatige en langdurige blootstelling aan pijnlijke herinneringen leidt geleidelijk tot minder angst en tot bijstelling van onjuiste, ongelukkig makende gedachten over de schokkende gebeurtenis(sen). Wij gebruiken soms de term ‘uitdoving’ van de traumareacties. De behandeling wordt beëindigd wanneer dat punt bereikt is.

De angsten die ik had beperkten mij in mijn dagelijks leven. Ik vond Imaginaire Exposure pittig, maar merkte al vrij snel dat het me meer hielp om naar mijn angsten toe te gaan, in plaats van het steeds maar weer te vermijden. Ik heb na dit traject bijna geen last meer van nachtmerries en vervelende gedachten en durf bijna alles weer aan!

– Meryem –

Psychomotorische therapie

Psychomotorische Therapie (PMT) is een ervaringsgerichte vorm van therapie. Hierbij staan jouw beleving, welke betekenis jij aan ervaringen geeft en de manier waarop jij met jezelf, jouw lichaam en anderen omgaat centraal. Bij PMT kun je aan de hand van lichaams- en bewegingsgerichte werkvormen in een veilige context onderzoeken, ervaren en experimenteren met nieuw gedrag; dus meer voelen en doen, dan alleen praten. Door deze belichaming blijkt PMT als katalysator te kunnen werken van je psychologische proces bij de psycholoog en psychiater.

Het doel van PMT is om je eigen lichaamssignalen, emoties en behoeften beter te gaan herkennen en deze te waarderen en inzetten als informatiebron. Ook leer je jezelf beter te begrijpen en meer regie te krijgen over je klachten door lichaamssignalen te gaan koppelen aan emoties, gedachten en gedrag. Door jouw hoofd, hart en lijf meer afgestemd te laten samenwerken kunnen je klachten verminderen, je welzijn verbeteren en de acceptatie van klachten toenemen. Uiteraard zal de PMT-er hierbij altijd aansluiten bij jouw hulpvraag bij Focus GGZ en jouw mogelijkheden als cliënt.

Wij werken uitsluitend met zeer ervaren professionals die altijd op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op gebied van behandelingen. We werken uitsluitend met behandelmethoden die wetenschappelijk bewezen effectief zijn en aansluiten bij de Nederlandse richtlijnen.

CaleidoZorg vanaf 1 maart nu ook in Amsterdam

CaleidoZorg heeft als visie om zorg bereikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Vanaf 1 maart is er vanuit die visie weer een extra stap gezet door de overname van Focus GGZ. Door deze overname zijn we nu ook bereikbaar in regio Amsterdam. Met deze stap werken we steeds meer aan het omlaag krijgen van de wachttijden voor mensen met een complexe problematiek. Wij kijken ernaar uit om ook in Amsterdam onze cliënten zo goed mogelijk en op een herstelgerichte manier te kunnen helpen. Een manier die ook mooi aansluit bij de missie van FocusGGZ.