AANVRAAGFORMULIER VERZOEK TOT VERNIETIGEN DOSSIER

Het kan voorkomen dat je (een deel van) je behandeldossier wilt laten vernietigen.
Om je verzoek in behandeling te nemen hebben wij een aantal gegevens van je nodig.

Wij vinden het  belangrijk om je te informeren over het volgende:

 • Vernietiging van (een deel van) je dossier kan niet ongedaan worden gemaakt en het kan consequenties hebben als je in de toekomst (opnieuw) GGZ bijstand nodig hebt.
 • Je gegevens worden verwijderd uit de actuele database van Focus GGZ. In back-up systemen blijft je dossier mogelijk nog enige tijd beschikbaar.
 • Verwijdering van gegevens is niet mogelijk als het bewaren ervan belangrijk kan zijn voor een ander dan voor jouzelf of als het wettelijk verboden is.
 • Gefactureerde activiteiten blijven altijd geregistreerd.
 • Het is aan het oordeel van de directie van Focus GGZ (waar mogelijk in samenspraak met de regiebehandelaar) om met je verzoek in te stemmen.
 • Na ontvangst van je verzoek zullen wij altijd eerst telefonisch contact met je opnemen om je gegevens te verifiëren.
 • Je verzoek tot vernietiging van je dossier blijft bewaard.

  Welke gegevens wil je verwijderd hebben?


  Vul onderstaande gegevens in.
  Wij nemen alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling.  Je kunt het volledig ingevulde formulier sturen (inclusief kopie van je geldige legitimatiebewijs) .

  Voorkom fraude met je identiteitsbewijs. Kijk op de site van  Rijksoverheid.nl hoe je een veilige kopie maakt.